Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να σας εισάγει στις βασικές έννοιες που αφορούν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Η εισήγηση αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2018 με τίτλο "Εισαγωγικό σεμινάριο σε θέματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020" στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ.

Η εισήγηση (βιντεο-παρουσίαση) διαρθρώνεται σε δύο μέρη:
Α) Εισαγωγή στο ΣΔΕ - Διαδικασίες ένταξης, διαχείρισης, ελέγχου πράξεων

  • ΣΔΕ 2014-2020 _Δομή & βασικές έννοιες
  • Εγχειρίδιο διαδικασιών-Λειτουργικές Περιοχές-Διαδικασίες-Έντυπα
  • Διαδικασίες Επιλογής, Έγκρισης, Παρακολούθησης Πράξεων μη κρατικών ενισχύσεων
  • Διαδικασίες Επιλογής, Έγκρισης, Παρακολούθησης Πράξεων κρατικών ενισχύσεων

Β) Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

Πριν παρακολουθήσετε το μάθημα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε εδώ την έρευνα.

Πατήστε στην εικόνα για να ξεκινήσει το βίντεο:

Εναλλακτικός σύνδεσμος (You Tube)
https://youtu.be/h1i1fIDefR4

Διάρκεια: 1 ώρα 30’

Σε ποιους απευθύνεται
Το μάθημα απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να ενημερωθούν για το ισχύον σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Το μάθημα έχει διατεθεί και στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών.

Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Μελισσανίδου

Απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ με Msc «Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές».
Στέλεχος της ΜΟΔ ΑΕ από το 2002, έχει εργαστεί στις Υπηρεσίες: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΚΤ (2002-2012), EY Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (2012-2017), Τομέα Υπηρεσιών, Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Κ.Υ. της ΜΟΔ ΑΕ (2017-2018).
Από το 2018 εργάζεται ως στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής  Δράσεων στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ).


 Όροι χρήσης περιεχομένου συστήματος τηλεκπαίδευσης ΕΣΠΑ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.