Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη των Δήμων με υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Έχουν λήξει

Υποστήριξη των Δήμων με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ωρίμανση / υλοποίηση τους. Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης των δικαιούχων φορέων ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα για την επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης/ υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής

από 2/5/2012 έως 31/12/2015

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί οπό τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης μέσω της οικείας ιστοσελίδας με την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Ο κάθε Δικαιούχος δύναται να υποβάλλει μία (1) πρόταση, ο προϋπολογισμός της οποίας δεν μπορεί να ξεπερνά ...

Προϋπολογισμός

€ 1.700.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 115 24 Αθήνα
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
Φαξ
210 7700502

Πρίφτη Ιωάννα

213 1310146
  

Λαούδη Βασιλική

213 1310209, 224
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/9/2016

ΜΟΔ Α.Ε.