Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - Νοέμβριος 2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/1/2021

Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ - Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/9/2021

ΜΟΔ Α.Ε.