Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ παράγει αποτελέσματα – ένας πρώτος απολογισμός της λειτουργίας της

13/6/2023

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ, η οποία στηρίζει αδύναμους Δήμους και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα να υλοποιήσουν  μελέτες και να εκτελέσουν  έργα που είναι αναγκαία για τις περιοχές τους, με προτεραιότητα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2023 περιλαμβάνει 102 ενέργειες (μελέτες, έργα, τεχνικές υπηρεσίες).

Μέχρι σήμερα τα 2 Τμήματα Μελετών της Δ/νσης έχουν ελέγξει και παραλάβει 18 μελέτες ωρίμανσης έργων, τις οποίες η ΜΟΔ ανέθεσε και παραδίδει στους φορείς για να τις αξιοποιήσουν. Παράλληλα βρίσκεται σε τελικό στάδιο η έγκριση 3 μελετών φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Ερευνητικών Κέντρων και της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς) που ελέγχονται – εγκρίνονται από τη ΜΟΔ. Μεγάλος αριθμός επιπλέον μελετών βρίσκονται σε διαδικασία ανάθεσης ή εκπόνησης. Στον συνημμένο πίνακα μπορείτε να δείτε τις μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί.

Το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων έχει ολοκληρώσει 3 έργα για φορείς που δεν διαθέτουν τεχνική υπηρεσία (Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων), ενώ βρίσκονται σε φάση εκτέλεσης ή σύμβασης άλλα 10 έργα σε όλη την Ελλάδα.

Τέλος, μέσω του μητρώου εξωτερικών επιβλεπόντων – βοηθών επίβλεψης, το Τμήμα έχει συνάψει 15 συμβάσεις με μηχανικούς για την υποστήριξη της επίβλεψης και την επιτάχυνση σημαντικών συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/6/2023

ΜΟΔ Α.Ε.