Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ολοκλήρωση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Πράσινου Ταμείου από τη ΜΟΔ και έγκρισή του από το ΔΣ του ΠΤ

25/8/2022

Η ΜΟΔ υποστηρίζει με ειδική ομάδα το Πράσινο Ταμείο σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του και παράλληλα συντρέχει στον σχεδιασμό των επιχειρησιακών του διεργασιών.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, και σε συνεννόηση με την ομάδα της ΜΟΔ που στηρίζει τον φορέα επί τόπου, η Διεύθυνση Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Οργάνωσης (ΔΥΣΟ) της ΜΟΔ ολοκλήρωσε το σχέδιο Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Πράσινου Ταμείου.

Τεύχος 1

Το σύστημα περιλαμβάνει δύο τεύχη:

- Τεύχος 1: Ανάλυση και Περιγραφή των Επιχειρησιακών Διεργασιών

- Τεύχος 2: Κατηγοριοποίηση, Βήματα και Τεκμηρίωση των Διεργασιών

Το σχέδιο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου για πιλοτική εφαρμογή από τις 5 Σεπτεμβρίου 2022 ως τα τέλη Μαρτίου 2023,  ενώ από τον Απρίλιο 2023 αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή.

 

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2023

ΜΟΔ Α.Ε.