Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την Κατασκευή νέου Δικτύου Ύδρευσης στην Κέα

5/2/2021

Υπογράφηκε χθες από την Δήμαρχο Κέας κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου και τον Πρόεδρο της ΜΟΔ κ. Γιώργο Παπαδημητρίου  Προγραμματική Σύμβαση  για την κατασκευή ενός νέου δικτύου ύδρευσης στην περιοχή των Ποισσών Κέας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει δύο υποέργα:

Α. Επίβλεψη και παραλαβή από το τμήμα μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, της γεωτεχνικής μελέτης για τη δεξαμενή των Ποισσών και η οποία θα εκπονηθεί από ανάδοχο που θα επιλέξει και θα αναθέσει ο Δήμος.

Β. Τις εργασίες κατασκευής του δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση του οικισμού Ποισσών Δήμου Κέας, από ήδη διανοιγμένη γεώτρηση στη θέση των Αγίων Αναργύρων

Ο Δήμος Κέας δεν διαθέτει κατάλληλα στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις άσκησης των αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκτέλεση των προαναφερόμενων παρεμβάσεων και υποέργων του συνολικού έργου. Η ΜΟΔ Α.Ε. αντίθετα διαθέτει ικανό αριθμό τεχνικών στελεχών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κέας, ενώ πρόσφατα έχει δημιουργήσει τεχνική υπηρεσία με τμήματα μελετών και εκτέλεσης έργων προκειμένου να μπορεί να ασκήσει ρόλο αναθέτουσας αρχής και διευθύνουσας υπηρεσίας για μελέτες και έργα αδύναμων φορέων, μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Η ΜΟΔ αναλαμβάνει για λογαριασμό του Δήμου ρόλο της αναθέτουσας αρχής, της προϊστάμενης αρχής και της διευθύνουσας υπηρεσίας στην υλοποίηση του δεύτερου υποέργου, δηλαδή την κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών, όπως επίσης και το ρόλο της διευθύνουσας υπηρεσίας στο πρώτο υποέργο, σχετικά με την επίβλεψη και παραλαβή της γεωτεχνικής μελέτης για τη νέα δεξαμενή των Ποισσών.

Η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, ενώ η γεωτεχνική μελέτη καλύπτεται οικονομικά από ίδιους πόρους του Δήμου.

Δικαιούχος της χρηματοδότησης του έργου είναι ο Δήμος Κέας, ο οποίος, στο πλαίσιο της σύμβασης, έχει την ευθύνη για την ανάθεση της γεωτεχνικής μελέτης, καθώς και της πληρωμής των λογαριασμών των αναδόχων υλοποίησής και των δύο υποέργων, μέσω της οικονομικής του υπηρεσίας, όπως αυτοί θα εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε.

Βάσει των όρων της σύμβασης, η ΜΟΔ δεν πρόκειται να έχει αμοιβή για την άσκηση της αρμοδιότητας που της ανατίθεται μέσα από την προγραμματική σύμβαση, ενώ ορίζεται ότι οι τυχόν δαπάνες των στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ, όπως μετακινήσεις κ.α. θα καλύπτονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας και δεν θα βαρύνουν το Δήμο Κέας.

 Δείτε το βίντεο για την Τεχνική Υπηρεσία: Ποιά είναι; Πώς λειτουργεί;

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/4/2021

ΜΟΔ Α.Ε.