Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ολοκληρώθηκε το Εγχειρίδιο για την Αφαλάτωση και τα Συνοδά της Έργα

22/8/2019

Ολοκληρώθηκε το Εγχειρίδιο "Αφαλάτωση και Συνοδά Έργα" που περιλαμβάνει την καταγραφή των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την ωρίμανση ενός ολοκληρωμένου έργου αφαλάτωσης από τη στιγμή της σύλληψής του έως τη δημοπράτησή του, ώστε το έργο να προωθηθεί για την υλοποίησή του σε πλήρη ετοιμότητα, δηλαδή:

  • Σύλληψη του έργου, επιλογή τεχνολογίας, επιλογή θέσεων υδροληψίας και απόρριψης ή διαχείρισης υπολειμμάτων, χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κ.α.
  • Μελέτες
  • Αδειοδοτήσεις για μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις
  • Επιλογή σχεδίου για τη χρηματοδότησης, τη δημοπράτηση, την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου.

Στόχος του Εγχειριδίου είναι να αξιοποιηθεί από Δήμους που επιθυμούν να αποκτήσουν πόσιμο νερό μέσω της αφαλάτωσης για την καταπολέμηση της λειψυδρίας στην περιοχή τους και τον περιορισμό του κόστους του νερού λόγω της μεταφοράς του από την ηπειρωτική Ελλάδα ή αλλού.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/10/2019

ΜΟΔ Α.Ε.