Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Κοινής Γραμματείας Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία» 2014-2020

7/8/2020

Η Διαχειριστική Αρχή Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με την υποστήριξη της Μονάδας Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων εκδίδει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη θέση του Υπεύθυνου Έργου Επικοινωνίας & Τεχνικής Βοήθειας στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 2020».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 02-10-2020

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (επισυνάπτεται).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Interreg IPA CBC Πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/8/2023

ΜΟΔ Α.Ε.