Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάρτηση Τελικού Πίνακα Αποτελεσμάτων συνολικής μοριοδότησης για τις ΕΥ ΕΠΑΝΕΚ, ΕΠΑΝΑΔ-ΔΜΒ και την ΚΥ ΜΟΔ (θέσεις 007, 008, 014, 045, 047)

25/4/2019

Σε συνέχεια της ανάρτησης του Πίνακα αποτελεσμάτων συνολικής μοριοδότησης και της εκδίκασης των ενστάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (αρ. πρωτ. 3669/06.08.2018), για τις ανωτέρω θέσεις αναρτάται ο τελικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων με βάση τη συνολική μοριοδότηση κατ' εφαρμογή των προβλεπομένων στη σχετική ΚΥΑ (129209/ΕΥΘΥ 938/30-11-2017).

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/4/2021

ΜΟΔ Α.Ε.