Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Προκριθέντων και Απορριφθέντων σε γραπτή εξέταση για την απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στο Σύστημα ΕΣΠΑ

27/11/2018

Αναρτήθηκαν στον ειδικό χώρο που έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ οι οριστικοί πίνακες προκριθέντων και απορριφθέντων σε γραπτή εξέταση, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, για τη διαδικασία απόσπασης υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου τομέα στο Σύστημα ΕΣΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στους ανωτέρω πίνακες χρησιμοποιώντας τον ατομικό τους κωδικό.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/4/2021

ΜΟΔ Α.Ε.