Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ειδικές Διαγωνιστικές Διαδικασίες και Τεχνικές & Εργαλεία Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων

7/6/2024

Κατά το διάστημα 27 & 28/05/2024 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση με τίτλο «Ειδικές Διαγωνιστικές Διαδικασίες και Τεχνικές & Εργαλεία Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων».

Η εκπαίδευση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται σε στελέχη ΚΥ ΜΟΔ και των υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Αντικείμενο του σεμιναρίου ήταν επισκόπηση των Διαγωνιστικών Διαδικασιών και των Τεχνικών & Εργαλείων Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων. Ειδικότερα έγινε παρουσίαση του θεσμικού και επιχειρησιακού πλαισίου εφαρμογής, καθώς και μελετών περίπτωση για τις Συμφωνίες Πλαίσιο, τα Δυναμικά Συστήματα Αγορών (ΔΣΑ), την Ανταγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης και τον Ανταγωνιστικός διάλογος.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/6/2024

ΜΟΔ Α.Ε.