Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προηγμένες λειτουργίες excel για στελέχη Ειδικών Υπηρεσιών

12/4/2024

Στις 11 & 12/04/2024 πραγματοποιείται διαδικτυακή εκπαίδευση με θέμα «Προηγμένες λειτουργίες excel για στελέχη Ειδικών Υπηρεσιών», συνολικής διάρκειας 12 ωρών, η οποία διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής συντονισμού και την ΕΥΔ Προγραμμάτων "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" και "Πολιτική Προστασία".

Η εκπαίδευση θα επαναληφθεί σύντομα και προς άλλες Ειδικές Υπηρεσίες και την ΚΥ ΜΟΔ.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/4/2024

ΜΟΔ Α.Ε.