Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

55ο συνέδριο του δικτύου IQ-Net στη Βουδαπέστη

23/1/2024

Το 55ο συνέδριο του δικτύου IQ-Net πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας στις 29 Νοεμβρίου – 01 Δεκεμβρίου 2023 υπό την αιγίδα της Γραμματείας αρμόδιας για Προγράμματα Οικονομικής Ανάπτυξης στο Γραφείο Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας.

Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν: “Administrative Capacity Building and Programme Developments

Κατά το πρώτο μέρος του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων όσον αφορά τις υπολειπόμενες δραστηριότητες ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020  και την υλοποίηση των Προγραμμάτων της Περιόδου 2021-2027.  Αναπτύχθηκαν επίσης θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εταίρους του δικτύου, όπως η χρήση των Χρηματοδοτικών Εργαλείων και δράσεις ΕΤΠΑ που υποστηρίζουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Το δεύτερο μέρος του συνεδρίου επικεντρώθηκε στο θέμα της ενδυνάμωσης της διαχειριστικής επάρκειας.  Η συζήτηση εστίασε σε θέματα όπως τα εργαλεία ανάπτυξης διαχειριστικής επάρκειας, η υποστήριξη της ποιοτικής διακυβέρνησης και η χρήση της Τεχνικής Βοήθειας.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/1/2024

ΜΟΔ Α.Ε.