Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναθέσεις ΜΟΔ 2021

28/2/2022

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677/B/3.3.2017), Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας κ διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση κ υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, άρθρο 14 "Εκ των υστέρων δημοσιότητα", όπως ισχύει σήμερα, ακολουθούν πίνακες με τις αναθέσεις έργων της ΜΟΔ κατά το 2021, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από

  • τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Τεχνική Βοήθεια, Περιφέρειας Ιονίων Νησιών, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  • το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη και
  • το Υποπρόγραμμα Β’ της Τεχνικής Βοήθειας,  

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικές ανακοινώσεις

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/2/2022

ΜΟΔ Α.Ε.