Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Καταγραφή συνόλων εγγράφων της ΜΟΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4727/2020

28/5/2021

Η νέα απόφαση του Προέδρου ΔΣ της ΜΟΔ 870/17.5.2021 εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Ι του Ν. 4727/2020 σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/5/2021

ΜΟΔ Α.Ε.