Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έργα της ΜΟΔ το 2020

8/1/2021

Με τη λήξη του 2020, η ΜΟΔ εξέδωσε όπως κάθε χρόνο σύντομη αναφορά για τα έργα και τις δράσεις της εταιρείας την προηγούμενη χρονιά. Παρουσιάζει βασικά στοιχεία για τη λειτουργία της εταιρείας ως του μεγαλύτερου δικαιούχου του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 και άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα έργα που υλοποιεί ως υποστηρικτικός μηχανισμός του ΕΣΠΑ, καθώς και τα αποτελέσματα της υποστήριξης που παρέχει σε δικαιούχους για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών έργων τους, ειδικά με τη σύσταση νέας διεύθυνσης τεχνικής υπηρεσίας.

Ο απολογισμός αυτός περιλαμβάνεται σε ειδικό ένθετο του ετήσιου ημερολογίου της ΜΟΔ για το 2021, το οποίο διανέμεται σε όλα τα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, τους Δήμους της χώρας, τους Περιφερειάρχες, τους Γενικούς Γραμματείς των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς και την πολιτική ηγεσία και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται με θέματα του ΕΣΠΑ.

Κατεβάστε το ειδικό ένθετο από τα σχετικά αρχεία παρακάτω ή από τη βιβλιοθήκη της ΜΟΔ.

 

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/1/2021

ΜΟΔ Α.Ε.