Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση σε θέματα προμηθειών/υπηρεσιών/δημοσίων έργων, ΕΣΗΔΗΣ και ΟΠΣ

11/12/2019

Στις 12 & 13 Δεκεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα σεμινάριο με θέμα «Εκπαίδευση σε θέματα προμηθειών/υπηρεσιών/δημοσίων έργων, ΕΣΗΔΗΣ και ΟΠΣ».

H εκπαίδευση διοργανώνεται μετά από σχετικό αίτημα και απευθύνεται αποκλειστικά σε δικαιούχους του ΕΠΑνΕΚ, στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

Στόχος της είναι η ενημέρωση των στελεχών σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων που αφορούν προμήθειες, υπηρεσίες και δημόσια έργα και η ενημέρωση – παρουσίαση των πληροφοριακών συστημάτων ΕΣΗΔΗΣ και ΟΠΣ, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική διαχείριση των υλοποιούμενων έργων των φορέων.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/4/2021

ΜΟΔ Α.Ε.