Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η ΜΟΔ αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013»

2/9/2011

Με απόφαση του Υφυπουργού κ. Μωραΐτη, η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

Η ΜΟΔ ως ΕΦΔ ενεργοποιεί άμεσα την υλοποίηση δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, προκειμένου να στηρίξει δικαιούχους ώστε να επιταχύνουν τις διαδικασίες ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων. Οι πρώτες προσκλήσεις θα δημοσιοποιηθούν το προσεχές διάστημα στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ (www.mou.gr).

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Χρυσοχοϊδης σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου στις 29/8/11 αναφέρθηκε στη συμφωνία για «σταδιακή αύξηση των κοινοτικών πόρων για την τεχνική υποστήριξη των ελληνικών αρχών, τη λεγόμενη Τεχνική Βοήθεια, ώστε να υλοποιούνται πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, με την προϋπόθεση ότι η επιπλέον παροχή της Τεχνικής Βοήθειας συνδέεται άμεσα με κριτήρια πραγματικής απορρόφησης και πραγματικής ολοκλήρωσης των έργων». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, στην προσπάθεια αυτή για στήριξη των διαφόρων φορέων με Τεχνική Βοήθεια «προΐσταται κυρίως η ΜΟΔ».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/5/2018

Ημερολόγιο

ΜΟΔ Α.Ε.