Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο:"Δράσεις αναβάθμισης λειτουργιών συστήματος τηλεκπαίδευσης" 2018

16/5/2018

Η ΜΟΔ προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για το έργο "Δράσεις αναβάθμισης λειτουργιών συστήματος τηλεκπαίδευσης".

Παρατηρήσεις και σχόλια για το τεύχος της προκήρυξης μπορείτε να αποστέλλετε ως τις 3 Ιουνίου 2018:

περιλαμβάνοντας τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και με θέμα ""Δράσεις αναβάθμισης λειτουργιών συστήματος τηλεκπαίδευσης - Διαβούλευση".

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/6/2018

ΜΟΔ Α.Ε.