Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ημερίδα για το «Σύστημα Τηλεκπαίδευσης (e-learning) για τους φορείς του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης»

25/10/2006

Την Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2006 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα ενημέρωσης για το έργο «Ανάπτυξη συστήματος σύγχρονης-ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τα στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών & των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Γ΄ ΚΠΣ ».

Σκοπός της ημερίδας είναι η αναλυτική ενημέρωση των στελεχών των δομών του Γ’ ΚΠΣ, της ΚΥ και των Ομάδων Υποστήριξης της ΜΟΔ για τους στόχους και τις ενέργειες του έργου, το οποίο αποτελεί σημαντική καινοτομική δράση στο χώρο της παροχής εκπαίδευσης.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/5/2018

ΜΟΔ Α.Ε.