Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης - Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

28/7/2004

Η ΜΟΔ Α.Ε., στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχει προς τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Γ' ΚΠΣ, θα προκηρύξει Ανοικτό Διαγωνισμό με αντικείμενο την "Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης- Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης των Διαχειριστικών Αρχών και των Εμπλεκόμενων Υπηρεσιών για το Γ' ΚΠΣ".

Παρατηρήσεις και σχόλια μπορείτε να αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
mailto:it@mou.gr

Λήξη διαβούλευσης: 25/08/2004

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/5/2018

ΜΟΔ Α.Ε.