Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Όγδοος κύκλος τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ

22/10/2012

Ξεκινάει στις αρχές Νοεμβρίου 2012 ο 8ος κύκλος διάθεσης των μαθημάτων τηλεκπαίδευσης. Τα μαθήματα που προσφέρονται εντάσσονται σε 4 άξονες:

  • Τεχνικές Γνώσεις Διαχείρισης ΕΣΠΑ
  • Διοικητικές δεξιότητες
  • Δεξιότητες Πληροφορικής και
  • Ξένες Γλώσσες.

Συνολικά θα διατεθούν 126 τίτλοι εξ αποστάσεως Ασύγχρονης Εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 38 είναι τίτλοι που αφορούν θέματα Ηλεκτρονικής Υποβολής ΟΠΣ, καθώς και θέματα διαχείρισης ΕΣΠΑ.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλα τα στελέχη της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ και των Ειδικών Υπηρεσιών, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο σύστημα τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων ξεκινάει άμεσα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2013, με εξαίρεση τα μαθήματα των ξένων γλωσσών, τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών.

Ο Τομέας Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ είναι πάντα στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Καλή παρακολούθηση σε όλους !

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/4/2022

ΜΟΔ Α.Ε.