Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

54ο συνέδριο του δικτύου IQ-Net στο Olsztyn (Πολωνία)

12/6/2023

Το 54ο συνέδριο του δικτύου IQ-Net πραγματοποιήθηκε στο Olsztyn της Πολωνίας στις 15-17 Μαϊου 2023 υπό την αιγίδα του Πολωνού εταίρου του δικτύου Warmińsko-Mazurskie Voivodeship.

Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήτανMonitoring and Evaluation & Programme Developments in Cohesion Policy

Στο πρώτο μέρος του συνεδρίου συζητήθηκαν οι υπολειπόμενες δραστηριότητες ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και η υλοποίηση των Προγραμμάτων της Περιόδου 2021-2027. Αναπτύχθηκαν επίσης θέματα που προτάθηκαν από τους εταίρους του δικτύου, όπως η χρήση των Χρηματοδοτικών Εργαλείων και οι προτεινόμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής.

Το δεύτερο μέρος του συνεδρίου επικεντρώθηκε στα θέματα της παρακολούθησης και αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, αλλά εστιάζοντας πλέον στα προβλεπόμενα στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.


Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικές ανακοινώσεις

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/6/2023

ΜΟΔ Α.Ε.