Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

"11ο Συνέδριο του διακρατικού δικτύου μεταφοράς τεχνογνωσίας για την απλοποίηση της διαχείρισης ΕΤΠΑ/ΤΑ", Ηράκλειο Κρήτης

18/7/2022

Στις  30/06/2022 & 1/7/2022 πραγματοποιήθηκε το «11ο Συνέδριο του διακρατικού δικτύου μεταφοράς τεχνογνωσίας για την απλοποίηση της διαχείρισης ΕΤΠΑ/ΤΑ», το οποίο συντονίζεται από την  DG  REGIΟ και στο οποίο συμμετείχαν περίπου 100 εκπρόσωποι από Διαχειριστικές Αρχές/Αρχές Συντονισμού/Αρχές Ελέγχου και των 27 Κρατών Μελών. Αντικείμενο του συνεδρίου είναι η μελέτη ζητημάτων εφαρμογής των επιλογών απλουστευμένου κόστους (SCO), η παρουσίαση μελετών περίπτωσης και η εξέταση προτάσεων και καλών πρακτικών.  

Στις 29/6/2022 προηγήθηκε διμερής προπαρασκευαστική τεχνική συνάντηση της ΕΑΣ με εκπροσώπους του δικτύου και της ΕΕ, για τη μεταφορά τεχνογνωσίας επί συγκεκριμένων ζητημάτων απλοποίησης που σχεδιάζονται από ή ενδιαφέρουν την ελληνική πλευρά.  

Το συνέδριο και η προπαρασκευαστική συνάντηση φιλοξενήθηκε στην Ελλάδα από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων  &  ΕΣΠΑ/Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και διοργανώθηκαν από το Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ αε στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/8/2022

ΜΟΔ Α.Ε.