Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

48η διαδικτυακή συνάντηση του δικτύου IQ-Net

4/8/2020

Στις 17, 23 και 24 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 48η συνάντηση του δικτύου IQ-Net.

Το κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν «Διαχείριση προγραμμάτων σε περίοδο κρίσης & νέες επιλογές χρηματοοικονομικής διαχείρισης» (“Programme management in a time of crisis & new financial management options”).

Οι εργασίες του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεδιασκέψεων σε τρεις χωριστές συνεδρίες καλύπτοντας τις εξής θεματικές υπό-ενότητες:

  • Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020: Υλοποίηση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και προετοιμασία για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο κάτω από τις συνθήκες που διαμορφώνει ο Covid-19
  • Τρίτη 23 Ιουνίου 2020: Νέες επιλογές χρηματοοικονομικής διαχείρισης που επικεντρώνονται στις Επιλογές Απλοποιημένου Κόστους (ΕΑΚ - Simplified cost Options - SCOs) και άλλες προγραμματισμένες αλλαγές στις χρηματοοικονομικές διαδικασίες κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027
  • Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020: Χρηματοδότηση Που Δεν Συνδέεται Με δαπάνες (ΧΠΔΣΜΔ - Financing Not Linked To Cost - FNLTC).

Εκ μέρους της ΜΟΔ στη συνάντηση του δικτύου συμμετείχαν οι: Ε. Παπακωνσταντίνου, Προϊσταμένη του Τομέα Υπηρεσιών Σχεδιασμού & Οργάνωσης, Α. Ιωαννίδου, Υπεύθυνη Τμήματος Υποστήριξης Προγραμματισμού & Επικοινωνίας, Δ. Καλαμαράς, Συντονιστής Ομάδας Υποστήριξης Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού και Α. Βορλόου, στέλεχος Τομέα Υπηρεσιών Σχεδιασμού & Οργάνωσης.

Στις διαδικτυακές συνεδρίες από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: οι Σ. Ζησοπούλου, Μαρίνα Κουτσούρη και Κ. Βλάχος από την Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού, Στρατηγικής & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), καθώς  και οι Α. Αρβανίτη, Σ. Γερογιαννάκη, Δ. Μπριλλάκη και Μ. Πετροπούλου από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ).

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/4/2021

ΜΟΔ Α.Ε.