Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

47η συνάντηση του δικτύου IQ-Net στο Delft

22/1/2020

Στο Delft των Κάτω Χωρών στις 11-13 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 47η συνάντηση του δικτύου IQ-Net υπό την αιγίδα της Διαχειριστικής Αρχής Kansen voor West.

Το βασικό θέμα της συνάντησης ήταν: «Προετοιμασία για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027: προγραμματισμός, έργα και εμπλεκόμενοι» (“Preparing for 2021-27: programming, projects and stakeholders”).

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αρχικές προετοιμασίες και τον προγραμματισμό που πραγματοποιείται στις χώρες και περιφέρειες των μελών του δικτύου για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες για τη σύνταξη των νέων Εταιρικών Συμφώνων και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, κυρίως σε ό,τι αφορά τους σχεδιαζόμενους μηχανισμούς εφαρμογής (προετοιμασία έργων για ένταξη) και τη δέσμευση των εμπλεκομένων. Παράλληλα, εξετάστηκε η πρόοδος υλοποίησης των προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί με επιτυχία από τους εταίρους του δικτύου.

Η ΜΟΔ εκλήθη να παρουσιάσει ως καλή πρακτική το έργο της: «Εφαρμογή πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης για την υποστήριξη μικρών νησιών» (“Addressing the lack of engineering capability: a challenge for multi-level governance”). Την παρουσίαση έκανε ο Ι. Αγαπητίδης, Συντονιστής της Ομάδας Υποστήριξης Δικαιούχων σε Νησιωτικές & Απομακρυσμένες Περιοχές. Στη συνάντηση συμμετείχε και η εκπρόσωπος της ΜΟΔ στο δίκτυο, Ε. Παπακωνσταντίνου, Προϊσταμένη του Τομέα Υπηρεσιών Σχεδιασμού & Οργάνωσης.

Στην εκδήλωση από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν επίσης 3 εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες παρουσίασαν τις θέσεις της Ελλάδας για τα υπό συζήτηση θέματα: η Γ. Τσώνη, ως εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, η Α. Μάρα, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) και η Α. Ρωμανού, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ).

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/1/2020

ΜΟΔ Α.Ε.