Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες

7/6/2024

Κατά το διάστημα 10 - 14/06/2024 πρόκειται να πραγματοποιηθεί  εκπαίδευση με τίτλο «Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες».

Η εκπαίδευση διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται σε στελέχη ΚΥ ΜΟΔ και των υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ για προμήθειες και υπηρεσίες, η επίδειξη της πλατφόρμας και η εκπαίδευση μέσω αυτής, καθώς και η πρακτική άσκηση στη χρήση της πλατφόρμας για ανοιχτούς διαγωνισμού,  αλλά και της αντίστοιχης πλατφόρμας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η πρακτική άσκηση μέσω υπολογιστών και η άμεση διασύνδεση του κάθε συμμετέχοντα με την πλατφόρμα διευκολύνει την κατανόηση, με στόχο μετά το πέρας του σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος να έχει ολοκληρωμένη εικόνα όλης της διαδικασίας διεξαγωγής διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες και Υπηρεσίες.

 


Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/6/2024

ΜΟΔ Α.Ε.