Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις «Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ/+ και Διαλειτουργικότητα στο ΟΠΣ 2021-2027»

11/5/2023

Στις 11/5/2023 ολοκληρώνεται ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης με θέμα τα Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ+ και τη Διαλειτουργικότητά στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, που απευθύνεται σε στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών, Δικαιούχων και υπευθύνων λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε στις 4/5/2023.

Αντικείμενο των σεμιναρίων είναι η παρουσίαση των απογραφικών δελτίων και του τρόπου συμπλήρωσής τους με έμφαση στις αλλαγές που υπάρχουν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τεχνικά θέματα που αφορούν τη δημιουργία και λειτουργία των απαιτούμενων web services και τη διαλειτουργικότητα στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. Στόχος είναι μετά το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι να έχουν κατανοήσει τι είναι τα απογραφικά δελτία, ποιος είναι ο σωστός τρόπος για τη συμπλήρωσή τους, καθώς και να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν Δελτία συμμετεχόντων πράξεων ΕΚΤ+ μέσω των Web Services.

Οι εκπαιδεύσεις διοργανώνονται από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/5/2023

ΜΟΔ Α.Ε.