Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση με θέμα: «Κλείσιμο έργων ΕΠΑνΕΚ – Νέα δεδομένα διαχείρισης Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα»

10/2/2023

Κατά το διάστημα 9-10/02/2023 πραγματοποιείται  στα Ιωάννινα εκπαίδευση με τίτλο «Κλείσιμο έργων ΕΠΑνΕΚ – Νέα δεδομένα διαχείρισης Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα».

Η εκπαίδευση διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ σε συνεργασία με την ΕΥΔ Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και απευθύνεται στα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος.

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 και η ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες ολοκλήρωσης των πράξεων της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Στόχος είναι μετά το πέρας του σεμιναρίου όλα τα στελέχη της ΕΥΔ να έχουν μια πρώτη εικόνα των διαδικασιών της νέας προγραμματικής περιόδου, αλλά και να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τα έργα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με επιτυχία.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/2/2023

ΜΟΔ Α.Ε.