Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση σε «Κρατικές Ενισχύσεις σε έργα υποδομών – Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – Υπολογισμός χρηματοδοτικού κενού έργου» για στελέχη της ΕΥΚΕ και λοιπών Αρχών Διαχείρισης (20/12/2022)

22/12/2022

Στις 20/12/2022 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση με θέμα «Κρατικές  Ενισχύσεις  σε  έργα  υποδομών – Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – Υπολογισμός χρηματοδοτικού κενού έργου» μέσω εικονικής τάξης, συνολικής διάρκειας 8 ωρών.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης αναλύθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις έργων υποδομών και αναλύθηκαν η νομολογία και οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων σχετικά με την εφαρμογή καθεστώτων ενίσχυσης σε έργα υποδομής, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του χρηματοδοτικού κενού έργου. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης.

Η εκπαίδευση διοργανώθηκε από το Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού /Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και αφορούσε στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων & Χρηματοδοτικών Εργαλείων και των Δομών του ΕΣΠΑ με υψηλή εξειδίκευση και αρμοδιότητα στα θέματα Κρατικών Ενισχύσεων.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/12/2022

ΜΟΔ Α.Ε.