Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση στελεχών ΚΥ ΜΟΔ αε σε θέματα  Υγιεινής & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας,(10/10/2022 έως 13/12/2022)

15/12/2022

Στο διάστημα 10/10/2022 έως 13/12/2022 πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική παρέμβαση «Εκπαίδευση στελεχών Κ.Υ. ΜΟΔ αε σε θέματα  Υγιεινής & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας», σε αίθουσες του κτηρίου COSMOS (Λεωφ. Κηφισίας 125-127) και της Κ.Υ. ΜΟΔ. αε (Λουίζης Ριανκούρ 78α)

Η διοργάνωση της εκπαιδευτικής παρέμβασης πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και απευθυνόταν σε όλους τους εργαζομένους της Κ.Υ. ΜΟΔ αε και των Ομάδων Υποστήριξης, διάρκειας 30 ωρών για τους Υπεύθυνους Πυρασφάλειας & Πρώτων Βοηθειών, 14 ωρών για τους Προϊσταμένους όλων των βαθμίδων και 8 ωρών για όλα τα στελέχη.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν από αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος και διασώστες του ΕΚΑΒ, είχαν την μορφή εισηγήσεων σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση, ενώ με την ολοκλήρωσή τους πραγματοποιήθηκαν στις 9/12/2022 και στις 13/12/2022 δύο ασκήσεις εκκένωσης του κτηρίου της ΚΥ ΜΟΔ, παρουσία αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος.

Σκοπός του προγράμματος εκπαίδευσης ήταν η ολοκληρωμένη κάλυψη αναγκών ενημέρωσης και εκπαίδευσης των στελεχών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Ομάδων Υποστήριξης της ΚΥ ΜΟΔ σε θέματα Πρώτων Βοηθειών, Πυρασφάλειας και Εκκένωσης χώρων, σε περίπτωση σοβαρού και άμεσου κινδύνου. Η εκπαιδευτική παρέμβαση είχε στόχο: οι Υπεύθυνοι Πυρασφάλειας και πρώτων βοηθειών να μπορούν να συντονίσουν τις προσπάθειες εκκένωσης του κτιρίου ή παροχής πρώτων βοηθειών, οι Προϊστάμενοι των Διοικητικών μονάδων να μπορούν να συνδράμουν στο έργο των Υπευθύνων Πυρασφάλειας & Πρώτων Βοηθειών αντίστοιχα και συνολικά όλοι οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση, σε περίπτωση σοβαρού και άμεσου κινδύνου για την ίδια τους την ασφάλεια ή για την ασφάλεια άλλων προσώπων να λαμβάνουν οι ίδιοι τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες τυχών κινδύνου.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/1/2023

ΜΟΔ Α.Ε.