Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρηστών ΟΠΣ

18/5/2022

Στις 18 Μαΐου 2022  πραγματοποιείται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εκπαίδευση χρηστών ΟΠΣ».  
 
Η εκπαίδευση διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ σε συνεργασία με εισηγητές από την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ και απευθύνεται στα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 
Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των στελεχών της υπηρεσίας για θέματα σχετικά με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, τους Δείκτες και την επίλυση αποριών στον τρόπο λειτουργίας του.
 
Στόχος είναι μετά το πέρας του σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος να έχει εξοικειωθεί με τις νέες λειτουργίες του ΟΠΣ.
 

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/5/2022

ΜΟΔ Α.Ε.