Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τα Γραφεία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)

12/4/2022

Στις 13 & 14 Απριλίου 2022 θα πραγματοποιηθεί σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εκπαίδευση Γραφείων ΟΠΣ».   

Η εκπαίδευση διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται στα στελέχη που είναι υπεύθυνα για τα γραφεία ΟΠΣ στις Διαχειριστικές Αρχές και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης.

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των αρμοδίων στελεχών για τις αλλαγές που έχουν γίνει στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και η εξοικείωσή τους με τις νέες λειτουργίες.

Στόχος είναι μετά το πέρας του σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος να έχει κατανοήσει τις νέες λειτουργίες, να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει και να είναι σε θέση να υποστηρίξει τα στελέχη της υπηρεσίας του που χρησιμοποιούν το ΟΠΣ.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/4/2022

ΜΟΔ Α.Ε.