Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων για την Ειδική Υπηρεσία του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

12/4/2022

Κατά το χρονικό διάστημα 30-31 Μαρτίου και 6-7 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εκπαίδευση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων».   

Η εκπαίδευση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνθηκε σε στελέχη της ΕΥ ΧΜ ΕΟΧ, στους Διαχειριστές Προγράμματος και τους Φορείς Υλοποίησης.

Αντικείμενο του σεμιναρίου ήταν η εισαγωγή στον Νόμο 4412 και στο ΕΣΗΔΗΣ/ ΚΗΜΔΗΣ και η εξειδίκευση σε θέματα όπως τα πρότυπα τεύχη, οι λίστες προέγκρισης, τα θέματα τεχνικής βοήθειας, αλλά και η επίλυση αποριών σχετικά με την εφαρμογή του νόμου.

Στόχος ήταν μετά το πέρας του σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος να έχει κατανοήσει τις διαδικασίες του νόμου, να γνωρίζει τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου και να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα έντυπα που προβλέπονται, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός στην καθημερινή του εργασία.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/4/2022

ΜΟΔ Α.Ε.