Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη Μεθοδολογία Διοίκησης Έργου

24/2/2022

Κατά το χρονικό διάστημα 16, 18, 21, 24, 28 Φεβρουαρίου & 2, 8 και 10 Μαρτίου 2022 πραγματοποιείται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εκπαίδευση στη Μεθοδολογία Διοίκησης Έργου».    

Η εκπαίδευση διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται σε στελέχη της ΚΥ ΜΟΔ, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης.

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση στη waterfall μεθοδολογία διοίκησης έργου (Project Management Professional) και είναι διαδραστική με θεωρητική παρουσίαση της μεθοδολογίας, πρακτικές ασκήσεις, παραδείγματα και case studies.

Στόχος είναι μετά το πέρας του σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος να έχει αποκτήσει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο εργασίας και να έχει συστηματοποιήσει τις γνώσεις του, ώστε να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τη μεθοδολογία στην καθημερινή του εργασία.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/2/2022

ΜΟΔ Α.Ε.