Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση "Κρατικές Ενισχύσεις – Εμβάθυνση σε θέματα Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος"

15/12/2021

Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα «Κρατικές Ενισχύσεις – Εμβάθυνση σε θέματα θέματα Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)». Η εκπαίδευση διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται στα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) και σε επιλεγμένα στελέχη λοιπών Αρχών Διαχείρισης.

Αντικείμενο του σεμιναρίου θα είναι η παρουσίαση των εξειδικευμένων θεμάτων νομολογίας και χειρισμού που αφορούν στην χρηματοδότηση Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, καθώς και η εξέταση περιπτώσεων από την ελληνική πραγματικότητα.

Η εκπαίδευση θα έχει τη μορφή εισήγησης, εμπλουτισμένη με διάλογο και απαντήσεις επί ερωτήσεων που θα υποβληθούν εκ των προτέρων στον εισηγητή. Στόχος είναι να καλυφθούν εξειδικευμένα ερωτήματα των υπηρεσιών, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η διαχείριση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.

Είδος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/12/2021

ΜΟΔ Α.Ε.