Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση στο «Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης των Δεικτών» για στελέχη της ΕΥΔΕ ΤΠΕ

8/11/2021

Η ΜΟΔ στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των στελεχών των υπηρεσιών ΕΣΠΑ πραγματοποιεί σήμερα 8 Νοεμβρίου 2021 σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης των Δεικτών».
 
Η εκπαίδευση απευθύνεται στα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) και στόχος της είναι η ενημέρωσή τους σε θέματα που σχετίζονται με το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών 2014-2020 (ΕΣΠΔ), αλλά και μια εισαγωγή στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο.

Συγκεκριμένα, θα γίνει παρουσίαση του ΕΣΠΔ, θέματα σχετικά με τους ελέγχους της ΕΔΕΛ και το κλείσιμο της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου. Επίσης, θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν την παρακολούθηση δεικτών στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 γενικότερα, καθώς και ειδικότερα σε σχέση με το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/11/2021

ΜΟΔ Α.Ε.