Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων σε «Διοικητικές Δεξιότητες επικοινωνίας και συνοχής της ομάδας»

12/10/2021

Στις 12/10/2021 ξεκίνησε η υλοποίηση σύγχρονου εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος Προϊσταμένων σε «Διοικητικές Δεξιότητες επικοινωνίας και συνοχής της ομάδας». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 16/12/2021 και έχει τη μορφή σειράς εβδομαδιαίων διαδραστικών βιωματικών εργαστηρίων και πρακτικής άσκησης μέσω ομαδικών coaching συναντήσεων.

Η εκπαίδευση διοργανώνεται από τον Τομέα Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται στους κατέχοντες θέσης ευθύνης της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΡΑΑ και της ΚΥ ΜΟΔ Α.Ε. 

Αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκμάθηση νέων μεθόδων και εργαλείων διοίκησης και βελτίωσης των διοικητικών πρακτικών σε θεματικές ενότητες όπως η επικοινωνία και η επικοινωνία προσδοκιών, η διοίκηση ομάδας, η διοίκηση απόδοσης ομάδας, η διαχείριση συγκρούσεων, η ηγεσία στη νέα διαδικτυακή εποχή.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του να είναι σε θέση να αξιοποιούν εύρος επικοινωνιακών τεχνικών για να θέτουν αποτελεσματικά στόχους, προσδοκίες και ξεκάθαρες αναθέσεις στις ομάδες τους καθώς επίσης να παρέχουν εποικοδομητική ανάδραση σε τακτά χρονικά διαστήματα προς όλα τα μέλη της ομάδας τους με απώτερα οφέλη την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών διοίκησης των έργων καθώς και την ενίσχυση της συνοχής και την καλύτερη διαχείριση της ομάδας τους.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/10/2021

ΜΟΔ Α.Ε.