Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε θέματα χρήσης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) - 2ος κύκλος προχωρημένο επίπεδο"

29/9/2021

Στις 21, 22, 23, 27, 28 & 29/09/2021 πραγματοποιήθηκε ο 2ος εκ των δύο προγραμματισμένων κύκλων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο "Εκπαίδευση σε θέματα Χρήσης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) – Προχωρημένο επίπεδο".

Η εκπαίδευση διοργανώθηκε από τον Τομέα Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απευθυνόταν αποκλειστικά σε στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020", τα οποία καλούνται να αναλύσουν και να παρουσιάσουν δεδομένα και πληροφορίες που φέρουν και χωρική διάσταση.

Τα αντικείμενα παρουσιάστηκαν και αναπτύχθηκαν μέσω παραδειγμάτων – Case Studies, τα οποία εκτελούνταν ταυτόχρονα με τους εισηγητές μέσω λογισμικού GIS, με χρήση πραγματικών δεδομένων.

Στόχος του 2ου κύκλου ήταν, με την ολοκλήρωσή του, οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες:

  • στην εισαγωγή δορυφορικών και κλιματικών πλεγματικών δεδομένων
  • σε εργαλεία επεξεργασίας πλεγματικών δεδομένων
  • στην κατηγοριοποίηση πλεγματικών δεδομένων
  • στις βασικές έννοιες πινάκων και τη διασύνδεσή τους και
  • στις εφαρμογές των GIS στο περιβάλλον και σε θέματα αγροτικής πολιτικής και ανάπτυξης.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/9/2021

ΜΟΔ Α.Ε.