Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Webinar με θέμα: «Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες»

27/9/2021

Στις 27/09 - 30/09/2021 θα πραγματοποιηθεί εικονική τάξη με τίτλο «Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες».

Η εκπαίδευση διοργανώνεται από τον Τομέα Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται σε στελέχη της ΕΥΔΕ του Υπ. Εσωτερικών.

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ και η εκπαίδευση στη χρήση της κονσόλας διαχείρισης διαγωνισμών μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του συστήματος, όσον αφορά σε Προμήθειες & Υπηρεσίες. Η εκπαίδευση έχει τη μορφή εργαστηρίου-πρακτικής άσκησης μέσω υπολογιστών και άμεση διασύνδεση του κάθε συμμετέχοντα με την πλατφόρμα, με στόχο με το πέρας του σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος να έχει ολοκληρωμένη εικόνα όλης της διαδικασίας.


 

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/9/2021

ΜΟΔ Α.Ε.