Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας

25/6/2021

Στις 28 & 29/07/2021 πραγματοποιείται εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εσωτερικοί επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2015)».

Η εκπαίδευση διοργανώνεται από τον Τομέα Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται σε στελέχη της ΚΥ ΜΟΔ αρμόδια για θέματα διαχείρισης ποιότητας. Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή σε θέματα διαχείρισης ποιότητας, η παρουσίαση του προτύπου ISO 9001:2015 και η ανάλυση των σημαντικών κεφαλαίων του προτύπου.

Ακόμα, στη διάρκεια της εκπαίδευσης θα παρουσιαστούν τα είδη/ κατηγορίες των επιθεωρήσεων και η μεθοδολογία της εσωτερικής επιθεώρησης, καθώς και η σύνταξη της σχετικής αναφοράς. Όλες οι ενότητες θα κλείνουν με άσκηση ή πρακτικό παράδειγμα.

Στόχος είναι με το πέρας του σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος να έχει ολοκληρωμένη εικόνα του προτύπου ISO, αλλά και γνώση του τρόπου διεξαγωγής μιας εσωτερικής επιθεώρησης.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/6/2021

ΜΟΔ Α.Ε.