Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση σε θέματα Χρήσης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) - 1ος κύκλος Βασικό επίπεδο"

24/6/2021

Στις 16, 17, 18, 22 & 23/06/2021 πραγματοποιήθηκε ο 1ος εκ των δύο προγραμματισμένων κύκλων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο "Εκπαίδευση σε θέματα Χρήσης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) - Βασικό επίπεδο".

Η εκπαίδευση διοργανώθηκε από τον Τομέα Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απευθυνόταν αποκλειστικά σε στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020", τα οποία καλούνται να αναλύσουν και να παρουσιάσουν δεδομένα και πληροφορίες που φέρουν και χωρική διάσταση.

Τα αντικείμενα παρουσιάστηκαν και αναπτύχθηκαν μέσω παραδειγμάτων – Case Studies, τα οποία εκτελούνταν ταυτόχρονα με τους εισηγητές μέσω λογισμικού GIS, με χρήση πραγματικών δεδομένων.

Στόχος του πρώτου κύκλου ήταν οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε:

  • Δημιουργία και εισαγωγή Γεωγραφικών Δεδομένων
  • Εισαγωγή χωρικής αναφοράς σε εικόνες
  • Εισαγωγή περιγραφικών δεδομένων (αρχεία excel) σε ψηφιακά χωρικά αρχεία
  • Επιλογή Χαρτογραφικών και Περιγραφικών Χαρακτηριστικών Χάρτη
  • Δημιουργία θεματικών χαρτών
  • Σύνθεση και γεωγραφική απόδοση χάρτη
  • Βασικές εντολές χωρικής ανάλυσης
  • Βασικές διαδικασίες χρήσης πλεγματικών αρχείων.

Η εκπαίδευση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020».

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/6/2021

ΜΟΔ Α.Ε.