Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα «Εισαγωγή στη μεθοδολογία διοίκησης έργων PM2»

7/6/2021

Στις 07 & 08/06/2021 πραγματοποιείται εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εισαγωγή στη μεθοδολογία διοίκησης έργων PM2».

Η εκπαίδευση διοργανώνεται από τον Τομέα Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται σε στελέχη της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ και της ΚΥ ΜΟΔ.

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή σε θέματα διοίκησης έργου κατά τη μεθοδολογία του ΡΜ2 και θα παρουσιάζει ενδεικτικά τον κύκλο ζωής ενός έργου (project lifecycle), τις διαδικασίες (processes) και τα απαραίτητα έντυπα (artefacts) που καλείται να χρησιμοποιήσει ο Διοικητής Έργου. Επίσης, θα περιλαμβάνει Πρακτική άσκηση σε περίπτωση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των συμμετεχόντων, αλλά και τις βασικές αρχές για την προσαρμογή (tailoring) της μεθοδολογίας PM2 στις ανάγκες των έργων του ΕΣΠΑ.
Στόχος είναι με το πέρας του σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος να έχει ολοκληρωμένη εικόνα όλου του τρόπου διοίκησης ενός έργου και να μπορεί να εφαρμόσει τη μεθοδολογία στην εργασία του.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/6/2021

ΜΟΔ Α.Ε.