Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συνέντευξη τύπου με θέμα: «Επενδυτικά εργαλεία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση των υποδομών»

29/1/2024

Στο πλαίσιο της τριμηνιαίας τακτικής ενημέρωσης για θέματα του χαρτοφυλακίου του, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, έδωσε συνέντευξη τύπου με θέμα: «Επενδυτικά εργαλεία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση των υποδομών». Ο Υπουργός πλαισιώθηκε από τα αρμόδια στελέχη των φορέων, παρουσιάζοντας αναλυτικά τον απολογισμό αλλά και τον σχεδιασμό των συγκεκριμένων επενδυτικών πρωτοβουλιών. Στη συνέντευξη συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων κ. Βασίλης Σιαδήμας, ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ. Πελοπίδας Καλλίρης, ο Διευθυντής της Μονάδας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κ. Νίκος Σέργης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κ. Γιώργος Ζαββός, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Α.Τ.Ε.) κ. Χάρης Λαμπρόπουλος και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ε.Α.Τ.Ε. κα. Αντιγόνη Λυμπεροπούλου.

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η ΜΟΔ Α.Ε. στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Με το πολύ έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της στέκεται δυναμικά στο πλευρό των δημοσίων φορέων που διαχειρίζονται προγράμματα και υλοποιούν έργα και δράσεις, κυρίως του ΕΣΠΑ. Είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος του Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια και την περίοδο 2014-2020 υλοποίησε αυτοτελώς συγχρηματοδοτούμενες πράξεις συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Η υποστήριξη της ΜΟΔ παρέχεται σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο συντονισμού, διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων (η στήριξη απευθύνεται στις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ) και στο επίπεδο της υλοποίησης των έργων (η στήριξη απευθύνεται στους φορείς υλοποίησης των έργων/δικαιούχους). Στο πρώτο επίπεδο η ΜΟΔ είναι επιφορτισμένη με:
  • α) τη στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ και την εφαρμογή του ενιαίου συστήματος διοίκησης προσωπικού ΕΣΠΑ
  • β) την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και τη μεταφορά τεχνογνωσίας
  • γ) την ανάπτυξη μεθοδολογιών, συστημάτων και εργαλείων
  • δ) την ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και
  • ε) τη στέγαση και υλικοτεχνική υποδομή των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ.

Στο δεύτερο επίπεδο η στήριξη παρέχεται

  • αφενός μέσω των Ομάδων της ΜΟΔ που προσφέρουν επιτόπου ή εξ αποστάσεως τεχνική και συμβουλευτική στήριξη για την ωρίμανση των έργων και
  • αφετέρου από την Τεχνική Υπηρεσία, η οποία προσφέρει υπηρεσίες ανάθεσης, επίβλεψης και παραλαβής τεχνικών μελετών, δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής τεχνικών έργων καθώς και υποστήριξη της επίβλεψης με επιβλέποντα μηχανικό.
Στο πρώτο επίπεδο στήριξης ένα παράδειγμα αφορά το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που επιτρέπει την ηλεκτρονική παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων από το στάδιο της υποβολής μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και το οποίο αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς. Την περίοδο 2014-2020 το σύστημα αυτό, το οποίο διαχειρίστηκε τεχνικά η ΜΟΔ, υποδέχτηκε 829.560 αιτήσεις χρηματοδότησης και «έτρεξε» 364 προγράμματα ενίσχυσης προϋπολογισμού 11,7 δισ. ευρώ.

Στο δεύτερο επίπεδο στήριξης αρκεί να αναφέρουμε ότι το 2023 το ετήσιο Πρόγραμμα Έργων και Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας περιέλαβε 68 τεχνικές μελέτες, 23 τεχνικά έργα και 15 υπηρεσίες επίβλεψης, ενώ οι Ομάδες της ΜΟΔ υποστήριξαν πάνω από 250 έργα σε 90 δικαιούχους (κυρίως Δήμους σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές).

Αξίζει εδώ να υπογραμμίσουμε και την ωρίμανση έργων με πόρους της Τεχνικής Βοήθειας των Περιφερειακών Προγραμμάτων. Οι Ομάδες Υποστήριξης, στο πλαίσιο επιτάχυνσης της υλοποίησης των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ιονίων Νήσων, Δυτ. Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου, ανέλαβαν να ωριμάσουν ενταγμένα έργα που αντιμετώπιζαν ελλείψεις να δημοπρατηθούν. Αυτές οι ενέργειες ωρίμανσης ανατέθηκαν και επιβλέφθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας με πόρους από την Τεχνική Βοήθεια κάθε Προγράμματος.  Η συγκεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη ΜΟΔ, διότι για πρώτη φορά η στήριξη στα έργα είναι ολοκληρωμένη και περιλαμβάνει, πέραν της καθιερωμένης τεχνικής υποστήριξης μέσω των Ομάδων της ΜΟΔ, και υπηρεσίες Αναθέτουσας Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας.

Και στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να τονίσω, κλείνοντας, ότι η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα ως χώρα είναι η αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων, πόροι που συναθροίζονται σε πάρα πολλά δισ. Και γι΄αυτό απαιτείται ένα αποτελεσματικό και ευέλικτο σύστημα διαχείρισης των πόρων, αλλά και φορείς υλοποίησης που συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό και στην ολοκλήρωση των έργων. Παρότι στην Ελλάδα διαθέτουμε ένα από τα καλύτερα και αποτελεσματικότερα στην ΕΕ συστήματα διαχείρισης & ελέγχου – και το αναγνωρίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - δεν αρκεί μόνο οι Διαχειριστικές Αρχές των προγραμμάτων να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Πρέπει και οι φορείς υλοποίησης, οι δικαιούχοι, να διαθέτουν την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια ώστε να μπορούν να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τα έργα που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν. Διότι οι αδυναμίες εντοπίζονται κυρίως σε αυτό το επίπεδο».

Διαβάστε περισσότερα στο δελτίο τύπου του Υπουργείου.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/2/2024

ΜΟΔ Α.Ε.