Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων των Τμημάτων της Δ/νσης Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ

7/12/2022

Η ΜΟΔ Α.Ε. καλεί τα στελέχη της Πανεπιστημιακής (ΠΕ), υπαλλήλους ΜΟΔ Α.Ε. που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσεων των Τμημάτων της ΔΥΔΑΑΔ ως ακολούθως:

  1. Για το Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης ΑΔ , μια (1) θέση πτυχιούχου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) Κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών με 1 έτος ειδική εμπειρία σε συναφές με τη θέση αντικείμενο
  2. Για το Τμήμα Υπηρεσιών Στελέχωσης και Διοίκησης ΑΔ, μια (1) θέση πτυχιούχου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) Κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών με 1 έτος ειδική εμπειρία σε συναφές με τη θέση αντικείμενο.
Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι εκτιμούν ότι οι γνώσεις τους και η εμπειρία τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ανωτέρω αντικειμένων, μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα ΕΔΩ:
 
Η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται και θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την αίτηση, θα συμπληρωθεί και θα υπογραφεί και αυτή ψηφιακά, αξιοποιώντας την ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης www.gov.gr (ο ακριβής σύνδεσμος  καθώς και το κείμενο που θα πρέπει να συμπληρωθεί βρίσκεται μέσα στην ηλεκτρονική φόρμα). Μετά την υποβολή της αίτησής σας, θα λάβετε επιβεβαίωση της παραλαβής της.  
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι μετά την υποβολή της αίτησης δεν θα παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας της και επιτρέπεται μόνο μία αποστολή αίτησης ανά υποψήφιο.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι η 12 Ιανουαρίου 2023. Μετά την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι θα λάβουν με email την επιβεβαίωση παραλαβής της.  

Σε περίπτωση προβλήματος στην ηλεκτρονική υποβολή ή για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με την κα  Δόμνα Οικονομίδου, 213 1310184, doikonomidou@mou.gr

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/12/2022

ΜΟΔ Α.Ε.