Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΜΟΔ 2021

1/11/2022

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσης της ΜΟΔ από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/11/2022

ΜΟΔ Α.Ε.