Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη λειτουργίας και διαχείρισης εικονικών τάξεων (ΕΣΗΔΗΣ: 164286)

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

1/7/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Υποστήριξη λειτουργίας και διαχείρισης εικονικών τάξεων»

 Το έργο αφορά στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την επεξεργασία των εγγραφών των εικονικών τάξεων που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Teams, καθώς και υπηρεσιών υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών που αφορούν στην καταχώριση των στοιχείων των εικονικών τάξεων και των στοιχείων της παρακολούθησης των εκπαιδευομένων και επίσης στη λειτουργία των εικονικών τάξεων και την υποστήριξη των εκπαιδευομένων στην πλατφόρμα Teams.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

34.677,42€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 43.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Εντός 12 μηνών με ημερομηνία έναρξης του έργου 03/09/2022.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

12/7/2022 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΕΣΗΔΗΣ

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας : Μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/7/2022

ΜΟΔ Α.Ε.