Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τεχνική παρακολούθηση και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών της διαδικτυακής πλατφόρμας δελτίων προόδου στο πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΗΔΗΣ: 163462)

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

1/7/2022

Το έργο αφορά στην παροχή βοήθειας στους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αναφορικά με την πλατφόρμα δελτίων προόδου.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/7/2022 14:00

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

36.290€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 45.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Ένα (1) έτος, από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

11/7/2022 14:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας : Μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/7/2022

ΜΟΔ Α.Ε.