Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παρακολούθηση και διαχείριση αιτήσεων και παραπόνων βάσει του ticketing συστήματος της Ομάδας ΟΠΣ (ΕΣΗΔΗΣ: 163323)

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

23/6/2022

Το έργο αφορά την «Παρακολούθηση και διαχείριση αιτήσεων και παραπόνων βάσει του ticketing συστήματος της Ομάδας ΟΠΣ». Στο πλαίσιο της υποστήριξης του συγκεκριμένου έργου απαιτείται:

  • Η ολοκληρωμένης διαχείριση για την εισαγωγή, την ανάθεση, τη δρομολόγηση και τη διεκπεραίωση ενός αιτήματος, εξασφαλίζοντας έτσι την αντιμετώπιση όλων των αιτημάτων (Ticket Management)
  • Η υλοποίηση των διαδικασίων workflow: ανάθεση / χρέωση αιτημάτων και elevation, παρακολούθηση εργασιών, υλοποίηση διαδικασιών escalation
  • Η παροχή ολοκλήρωσης με τηλεφωνικά συστήματα Call Centre
  • Η δυνατότητα ευέλικτης, άμεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους χρήστες (πχ e-mail notification, tele-conference).

CPV 72253000-3

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

33.065,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 41.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Ένα (1) έτος, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

11/7/2022 13:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας: Μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/7/2022

ΜΟΔ Α.Ε.