Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υπηρεσίες υποστήριξης μηνιαίας παρακολούθησης μεταβολών προσωπικού, κινητικότητας, έκδοσης μισθοδοσίας, του προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

24/6/2022

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη λειτουργία των συστημάτων, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο Τμήμα Διοικητικού, για την παρακολούθηση των μηνιαίων μεταβολών του προσωπικού, την καταχώρηση δεδομένων, την εξαγωγή εκτυπώσεων, τον διαρκή έλεγχο, την αποσφαλμάτωση των συστημάτων λόγω των πολλαπλών εγγραφών που πραγματοποιούνται, την παρακολούθηση και ορθή διαχείριση της κινητικότητας του προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ, που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ και σε φορείς/οργανισμούς εκτός του συστήματος ΕΣΠΑ, καθώς και του προσωπικού που βρίσκεται σε καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

46.370,97€ πλέον ΦΠΑ ή 57.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Ένα (1) έτος, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

5/7/2022 00:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΕΣΗΔΗΣ

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας : Μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/6/2022

ΜΟΔ Α.Ε.